logo

اریخچه خمیر دنداناعتقاد بر این است که مصریان قبل از اختراع مسواک شروع به استفاده از خمیر برای تمیز کردن دندان های خود در حدود 5000 سال قبل از میلاد کرده اند. مشهور است که یونانیان و رومیان باستان از خمیر دندان استفاده کرده اند و مردم چین و هند برای اولین بار از خمیر دندان در حدود سال 500 قبل از میلاد استفاده کردند

جدیدترین مطالب

انقادات و پیشنهادات