logo

چینی‌ها اولین کسانی بودند که قدم بزرگی در اختراع مسواک‌های اولیه که شباهت بسیاری به مسواک‌های امروزی داشت برداشتند. آن‌ها برای اولین بار در سال ۱۴۹۸ استفاده از چوب مسواک را کنار گذاشته و مسواک‌های پرزدار را اختراع کردند.

جدیدترین مطالب

انقادات و پیشنهادات