logo

فندک آنتنی آشپزخانه دانهیکفندک انتنی اشپزخانه دانهیک دارای قابلیت کم و زیاد کردن شعله و پر کردن مجدد گاز میباشد،دارای رنگ های متنوع

🔹کیفیت:خوب / خرابی دارد

🔹 برای استفاده در آشپز خانه و... 

🔹 مورد فروش‌ در دکه ها،سوپر مارکت ها،سیگار و قلیان فروشی ها و...


تومان 0 : قیمت هر عدد

تومان 0 : قیمت هر کارتون