logo

کش شلوار پورحسینیاستعلام و سفارش در تلگرام

کش شلوار پور حسینی حدود. ۱ متر طول دارد و از جنس کش میباشد

🔹کیفیت:خوب

🔹 برای استفاده در خیاطی،طناب بازی و...

🔹 مورد فروش‌ در خرازی ها،لوازم تحریر ها و...


تومان 0 : قیمت هر عدد

تومان 0 : قیمت هر کارتون