logo

مسواک کلگیت نوئیستر


تومان 0 : قیمت هر کارتون


تومان 0 : قیمت هر عدد
6 جین 12 عددی در کارتن

تعداد:

 
موجودی : اتمام موجودی

  • میزان زبری برس:متوسط

  • درپوش:ندارد

  • پد تمیز کننده زبان:دارد