logo

فندک 3کا مخملیاستعلام و سفارش در تلگرام

فندک ۳کا مخملی

دارای قابلیت کم و زیاد کردن شعله و پر کردن مجدد گاز میباشد

🔹کیفیت:خوب/ خرابی دارد

🔹 برای استفاده بزرگسالان

🔹 مورد فروش‌ در دکه ها،سوپر مارکت ها،سیگار و قلیان فروشی ها و...


تومان 0 : قیمت هر عدد

تومان 0 : قیمت هر کارتون