logo

فندک کیپو سنگیاستعلام و سفارش در تلگرام

فندک کیپو سنگی دارای قابلیت کم و زیاد کردن شعله و پر کردن مجدد گاز میباشد

🔹کیفیت:خوب / خرابی دارد

🔹 برای استفاده بزرگسالان

🔹 مورد فروش‌ در دکه ها،سوپر مارکت ها،سیگار و قلیان فروشی ها و...


تومان 0 : قیمت هر عدد

تومان 0 : قیمت هر کارتون