logo

فندک تورچ 3کا اتمیاستعلام و سفارش در تلگرام

فندک تورچ 3کا اتمی دارای قابلیت کم و زیاد کردن شعله و پر کردن مجدد گاز میباشد،دارای رنگ های متنوع

🔹کیفیت:متوسط / خرابی دارد

🔹 برای استفاده بزرگسالان 

🔹 مورد فروش‌ در دکه ها،سوپر مارکت ها،سیگار و قلیان فروشی ها و...


تومان 0 : قیمت هر عدد

تومان 0 : قیمت هر کارتون